WINACTIE VOORWAARDE

FACEBOOK PROMOTIE-ACTIE DEELNAME VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie-acties die door The Runclub georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina van The Runclub.

Door deel te nemen aan de Facebook-actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met onderstaande deelname voorwaarden.

De winnaar(s) van Facebook-acties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme of alternatieve wijze, welke vermeld staat bij de actie.

-De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

-De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via facebook of instagram. De winnaar neemt hierna zelf contact op via info@therunclub.nl om de prijs in ontvangst te nemen.

-Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van The Runclub alsmede de homepagina van The Runclub.

-Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebookpromotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@therunclub.nl.

-Deelnemers dragen gegevens informatie betreffende de actie niet over aan Facebook maar aan The Runclub.

-Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t  Facebook promotie-acties tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.

-Facebook en The Runclub zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie-actie.

-Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor The Runclub.

-De promotie-acties wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleidt door Facebook.

-Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.

-De Facebook promotie-acties handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

-Deze promotie actie is geldig van 23 september t/m 26 september 2021 19:30 uur.